Τέντες γάμων, τέντες εκδηλώσεων

Οι τέντες μας είναι κατασκευαασμένες από ανθεκτικά πανιά, ενώ στηρίζονται σε σκελετούς ιδιαίτερης αντοχής. Η συντήρηση και αποθήκευσή τους γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διατηρούνται πάντα σαν καινούργιες.